måndag 17 augusti 2009

Vad kommer härnäst?

En åklagare har uttalat att våldtäkt i hemmet är att betrakta som en bagatell och därför bör behandlas som en ordningsfråga än som en våldtäkt. Vad blir nästa steg? Att det är ok att aga sina barn eller misshandla sin fru eller sina barn inom hemmets väggar? Eller att det är ok att förvägra sin fru mat om hon inte ställer upp på sex?
Skrämmande! Mannen borde byta yrke!

Inga kommentarer: